Oferta - Biuro Rachunkowe Gdańsk - Księgowa

Oferta

Nowoczesna księgowość! - wraz z tradycyjnym obszarem obsługi księgowej i odpowiedzialności oferujemy innowacyjne rozwiązania w zakresie współpracy online i systemu IT


Pełna Księgowość (Księgi Handlowe)

Prowadzimy najwyższej jakości wsparcie w zakresie usług związanych z tradycyjną księgowością:

  Tradycyjnie i online

  • na bieżąco ewidencjonujemy operację gospodarcze,
  • przeprowadzamy kontrolę dostarczonych przez Klientów dokumentów pod względem formalno - rachunkowym,
  • prowadzimy księgę główną, pomocniczą, ewidencję środków trwałych i wyposażenia,
  • sporządzamy miesięczne i roczne rozliczenia podatku dochodowego,
  • reprezentujemy podatników przed US, ZUS związane z obsługiwaną działalnością,
  • na dzień rozpoczęcia działalności tworzymy zakładowy planu kont,
  • dla firm mikro i małych – sporządzimy standardową politykę rachunkowości,
  • sporządzamy wszelkie rozliczenia w zakresie podatku VAT i Vat UE,
  • generujemy i wysyłamy Jednolite Pliki Kontrolne (obowiązkowe) i na wezwanie US, które są zawsze dostosowane do najnowszych wymagań Ministerstwa Finansów,
  • sporządzamy i wysyłanie deklaracje podatkowe i informacje podatkowe (np. ORDU, IFT1 i IFT2),
  • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe oraz wspieramy zarząd przy sporządzeniu sprawozdania zarządu z działalności,
  • wspieramy zarządy przy przeprowadzeniu rocznych inwentaryzacji,
  • rozliczamy rozrachunki,
  • podatkowo i księgowo rozliczamy uzyskane dotacje,
  • informujemy i przypominamy o płatnościach zobowiązań podatkowych,
  • na bieżąco wyjaśniamy wszelkie wątpliwości, a w przypadku zagadnień wydających opinie doradcy podatkowego, przedstawiamy stosowna ofertę,
  • w ciągu roku sporządzimy bezpłatnie na prośbę stałych Klientów jeden śródroczny bilans i rachunek zysków i strat – np. na potrzeby banku lub leasingu,
  • prowadzimy rachunkowość NGO i sporządzamy sprawozdanie finansowego wg załącznika nr 6 do UOR,
  • rozliczamy sprzedaż na Amazon, eBay, Allegro i innych marketplace,
  • w przypadku transakcji wymagających poboru podatku u źródła wyliczymy jego wysokość lub zastosujemy zwolnienie zgodnie z przepisami. Sporządzimy wszelkie deklaracje i informacje z tym związane,
  • udostępniamy w systemie podstawowe raporty finansowe,
  • pomagamy w rejestracji VAT w krajach EU,
  • pomagamy w rejestracji OSS i sporządzamy wszelkie deklaracje.

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

Tradycyjnie i online

 • prowadzimy rozliczenia Klienta w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) lub ewidencji przychodów (ryczałt),
 • sporządzamy miesięczne i roczne rozliczenia podatku dochodowego,
 • sporządzamy i wysyłamy deklaracje podatkowe,
 • generujemy i wysyłamy Jednolite Pliki Kontrolne,
 • sporządzamy wszelkie rozliczenia w zakresie podatku VAT i Vat UE,
 • reprezentujemy podatników przed US, ZUS związa z obsługiwaną działalnością.


Dodatkowe usługi

Realizujemy również dodatkowe usługi księgowe na życzenie klienta Biuro Rachunkowe Gdańsk:

 • wyprowadzamy powstałe przed naszą usługą zaległości księgowe,
 • wspieramy przy wyborze form i zasad opodatkowania,
 • sporządzamy sprawozdania statystyczne wymagane przez GUS, NBP,
 • przygotowujemy na życzenie Klienta sprawozdania finansowe w ciągu roku obrachunkowego, np. do banku,
 • wspieramy Klientów przy aktualizacji danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym,
 • opracowujemy indywidualną politykę rachunkowości,
 • reprezentujemy klientów przed US, ZUS nie związane z obsługiwaną działalnością oraz przed innymi instytucjami,
 • świadczymy usługi organizacyjno-prawne związane z założeniem firmy i wyboru sposobu jej opodatkowania,
 • przygotowujemy pełną dokumentację księgową i rozliczenia podatkowe dotyczące likwidacji, przekształcenia i innych zmian w spółkach. Wspieramy klientów przy wszelkich reorganizacjach działalności i optymalizacjach procesów,
 • wspieramy klientów przy rozliczeniach ulg w tym B+R, IP BOX, i inne,
 • przygotowujemy raporty i zestawienia na potrzeby raportowania wyników w tym w języku angielskim,
 • uzupełniamy ewidencję o MPK lub opieramy raportowanie o wymagania grupowe w tym w języku angielskim,
 • przeprowadzamy wszelkie prace związane z przejściem z KPIR na księgi handlowe,
 • współpracujemy z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdania finansowego klienta,
 • wspieramy Klientów przy procesie wprowadzanie e-obiegu dokumentów.

 • Kadry i Płace

  Oraz outscourcing Kadrowo-Płacowy:

  • zakładamy i prowadzimy akta osobowe,
  • generujemy paczki przelewów wynagrodzeń,
  • sprawdzamy i uzupełniamy teczki pracownicze przy rozpoczęciu współpracy,
  • przygotowujemy dokumenty pracownicze (zatrudnienie, porozumienia, zwolnienie),
  • tworzymy listy płac wg wszystkich systemów płacowych,
  • sporządzamy i wysyłamy deklaracje do ZUS,
  • reprezentujemy naszych Klientów przed instytucjami publiczno-prawnymi: ZUS, PIP, PFRON, US, UP,
  • rozliczamy podatek od osób fizycznych,
  • przygotowujemy raporty na temat zatrudnienia oraz dane na potrzeby statystyki,
  • rozliczamy nieodpłatne świadczenia, wpieramy klientów przy wprowadzaniu optymalnych narzędzi motywacyjnych,/
  • przygotowujemy raporty na temat zatrudnienia oraz dane na potrzeby statystyki,
  • rozliczamy nieodpłatne świadczenia, wpieramy klientów przy wprowadzaniu optymalnych narzędzi motywacyjnych,
  • deklaracje PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-40 oraz sprawozdanie RP-7 sporządzamy bezpłatnie za okres, w którym pracownik był prowadzony przez Biuro Petra.

  Outsourcing kadrowo-płacowy dedykowany jest dla naszych klientów usług księgowych,jak również dla tych, którzy zatrudniają pracowników dla firm, które są zainteresowane wydzieleniem działu kadrowego poza swoje struktury w ramach outsourcingu.


  System IT

  Biuro rachunkowe Gdańsk dla swoich klientów wręcza dostęp do autorskiego i innowacyjnego systemu IT Petra24.

  Nasze IT oferuje świadczenie usług księgowych online zapewniając stały dostęp do informacji o finansach firmy klienta i wielu innych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Dzięki wielojęzycznemu interfejsowi, każdy klient może sam wybrać język w jakim będzie posługiwać się w systemie, to umożliwia sprawne funkcjonowanie m.in. tym przedsiębiorcom, którzy realizują swoją działalność na arenie międzynarodowej. Nasz system jest stale udoskonalany i unowocześniany zgodnie z potrzebami naszych klientów. Nasz zespół specjalistów oferuje pomoc w obsłudze programu, w przypadku jakichkolwiek uwag i wątpliwości.


  Biuro rachunkowe Gdańsk - cennik

  Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu wiemy, że każda firma potrzebuje innego podejścia, a więc ceny ustalamy  zależności od ilości pracy wykonywanej dla danego klienta. Dla stałych klientów stosujemy rabaty i upusty. Nie posiadamy jednak stałego i sztywnego cennika. 

  Poniżej znajdują się nasze ceny minimalne, które świadczymy do działalności nowo powstającej lub nie generującej zbyt wielu dokumentów.

  • Księgi handlowe: od 500,00 zł netto.
  • Podatkowa książka przychodów i rozchodów od 200,00 zł netto.
  • Ewidencja podatku zryczałtowanego – od 200,00 zł netto.
  • Kadry i płace – od 55,00 zł netto za 1 pracownika. Umowy cywilno-prawne (zlecenie, dzieło – bez ZUS) – 40,00 zł netto od umowy.

  Napisz do nas:

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


   Masz pytania?
   Chętnie na nie odpowiemy


   Skontaktuj się z nami